Skagen Bryghus får det første overskud

Efter seks års eksistens opnåede Skagen Bryghus det første overskud i 2011 – på 372.000 kr.

Skagen Bryghus fik i 2011 et overskud på 372.000 kr. – det første i bryghusets historie. Omsætningen steg med 27% i forhold til 2010 – selve omsætningen oplyses ikke. Der forventes også overskud i 2012.

Resultat efter skat mens Skagen Bryghus har eksisteret:

  • 2011: 372.000 kr.
  • 2010: -70.000 kr.
  • 2009: -404.000 kr.
  • 2008: -958.000 kr.
  • 2007: -473.000 kr.
  • 2006: -1.099.000 kr.

Egenkapitalen er øget til 8.304.000 kr med udgangen af 2011 – op fra 7.661.000 kr. året før.

Skagen Bryghus skriver om 2011, hvor der målrettet blev satset på lokalområdet:

Vi har haft fremgang på alle varegrupper, specielt på flaskesalget og salget i Bryghuset, og samlet er omsætningen steget med 27% i forhold til 2010.

I perioden 26. juli 2010 til 1. juli 2011 har vi gennemført et aktieudbud, som har forøget selskabets aktiekapital med 604.000 kr. gennem udstedelsen af 1208 kapitalandele á 500 kr. Bemyndigelsen til dette aktieudbud blev givet bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 24. april 2010, og baggrunden for aktieudbuddet var et ønske om at øge antallet af kapitalejere i Skagen Bryghus A/S samt at konsolidere selskabet yderligere.

Den nytilførte kapital er investeret i en forøgelse af selskabets produktionskapacitet gennem anskaffelse af yderligere 1 gær/lager tank, ligesom der er hensat midler til opbygning af en ny bar, idet den gamle bar i forhold til indretning og placering er en flaskehals, specielt i sommermånederne.

Aktieudbuddet er videreført i et nyt aktieudbud, som løber i perioden 15. august 2011 til 31. juli 2012.

Den omtalte bar blev udskiftet i februar med en ny til ca. 200.000 kr. Antal haner blev fordoblet til 24.

Skagen Bryghus afholder generalforsamling den 21. april.

Læs mere:

Trackbacks